PRIMARIA COMUNEI BOZOVICI

Judetul Caras-Severin

ANGAJARI > anunt concurs responsabil financiar proiect in data de 08.06.2018

» Inapoi

anunt concurs responsabil financiar proiect in data de 08.06.2018

ANUNT Primăria Bozovici, judetul Caras-Severin, organizează concurs pentru post contractual vacant cu durată determinată, - responsabil financiar pentru proiectul finantat din fonduri europene „Canalizare menajeră si statie de epurare Comuna Bozovici, judetul Caras-Severin”, conform HG 286/2011 actualizată. Cerinte minime: Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licentă sau echivalent Vechime în specialitatea studiilor: 5 ani Experientă profesională specifică în domeniul managementului financiar al proiectelor Cunostinte de operare pe calculator nivel mediu (Windows, Excel, Word) Data limită până la care candidatii vor depune dosarele este 10 zile lucrătoare de la afisare, la sediul institutiei. Concursul va avea loc la sediul institutiei astfel: - data limită până la care candidatii vor depune dosarele este 10 zile de la afisare, la sediul institutiei. - afisarea dosarelor privind selectia dosarelor în date de 06.06.2018, ora 10,00 - proba scrisă în data de 08.06.2018, ora 10.00 - proba de interviu în data de 11.06.2018, ora 10.00 - solutionarea contestatiilor depuse în data de 13.06.2018 - afisarea rezultatelor finale în data de 14.06.2018;Informatii suplimentare la 0255/242612 sau pe www.primariabozovici.ro BIBLIOGRAFIE pentru organizarea concursului pentru responsabil financiar – consilier IA, în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte al Primăriei Bozovici > Legea 82/1991 -Legea contabilitătii, actualizată si republicată > Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată > OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat > Ghidul solicitantului pentru submăsura 7.2 – Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de bază la scară mică Cerinte minime de participare > Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență sau echivalent > Vechime în specialitatea studiilor: 5 ani > Experiență profesională specifică în domeniul managementului financiar al proiectelor > Cunoștințe de operare pe calculator nivel mediu (Windows, Excel, Word) Primar, Stoicu Adrian-Sergiu

Fisiere: